Paweł Piotr Lewandowski

"Najlepsza polityka prorodzinna to praca i godna płaca"